• Danh từ giống đực

  Trạng thái u mê, trạng thái mụ người
  Tomber dans l'abrutissement
  đâm ra u mê.
  L'abrutissement d'un peuple soumis à la dictature
  sự mụ người của một dân tộc dưới ách độc tài.
  Phản nghĩa Civilisation, évolution. Education, élévation

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X