• Tự động từ

  Vắng mặt, đi vắng
  Demander la permission de s'absenter
  xin phép vắng mặt
  S'absenter de son poste
  không có mặt tại nhiệm sở
  Phản nghĩa Demeurer

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X