• Ngoại động từ

  Xin, cầu xin; đòi, yêu cầu
  Demander une faveur
  cầu xin một ơn huệ
  Demander à parler
  xin được nói
  Kiện, đòi
  Demander des dommages
  kiện đòi bồi thường
  Đòi hỏi, cần phải
  La terre demande de la pluie
  đất đòi phải có mưa
  Ce travail demande trois jours
  công việc này cần phải ba ngày
  Mời, tìm
  Demander un médecin
  mời thầy thuốc
  Hỏi làm vợ (cũng demander en normal)
  Demander une jeune fille
  hỏi một cô con gái làm vợ
  Hỏi
  Demander son chemin
  hỏi đường
  demander raison à quelqu'un
  yêu cầu ai phải giải thích
  demander raison d'une offense
  (từ cũ, nghĩa cũ) đòi phải đền tội xúc phạm
  je vous demande un peu!
  (thân mật) đâu được!
  ne demander qu'à
  chỉ mong được (làm gì)
  ne pas demander mieux
  không mong gì hơn
  ne pas demander son reste
  (im lặng rút lui) không nài thêm nữa
  Phản nghĩa Obtenir, prendre, recevoir. Décommander. -Répondre

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X