• Phó từ

  Nhất thiết
  Il le faut absolument
  nhất thiết phải thế.
  Hoàn toàn
  Absolument faux
  hoàn toàn sai.
  (ngôn ngữ học) không tân ngữ
  Verbe employé absolument
  động từ dùng không tân ngữ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X