• Ngoại động từ

  Trừu tượng hóa
  Il faut abstraire pour généraliser
  phải trừu tượng hóa thì mới khái quát hóa được

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X