• Tính từ

  Có thể tới; có thể đạt tới
  †le accessible
  đảo có thể tới được
  Sommet accessible
  đỉnh có thể đạt tới
  Dễ gần gũi
  Homme accessible à tous
  người dễ gần với mọi người
  Accessible à la colère
  dễ nổi nóng
  (nghĩa bóng) dễ hiểu
  Théorie accessible
  lý thuyết dễ hiểu
  Phản nghĩa Inaccessible; impénétrable, inabordable; insensible; ardu, difficile. Secret

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X