• Ngoại động từ

  ��y nhiệm
  Accréditer un nouvel ambassadeur
  ủy nhiệm một đại sứ mới
  Làm cho tin, phao
  Accréditer un bruit
  làm cho tin một lời đồn đại
  (kinh tế) mở tài khoản cho (ai)
  (cũ) gây tín nhiệm
  Sa loyauté l'a accrédité
  lòng trung thực đã gây tín nhiệm cho anh ta

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X