• Danh từ giống đực

  Đại sứ
  Nommer accréditer un ambassadeur
  bổ nhiệm/ủy nhiệm một đại sứ
  Son Excellence l'ambassadeur de France à Londres
  ngài đại sứ Pháp tại Luân Đôn
  L'ambassadeur d'Allemagne a présenté ses lettres de créance à l'Elysée
  đại sứ Đức đã trình ủy nhiệm thư tại Điện Êlizê
  Sứ giả
  Vous serez mon ambassadeur
  anh sẽ là sứ giả của tôi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X