• Danh từ giống đực

  Tiếng, tiếng ồn
  Le bruit des machines
  tiếng máy
  Bruit respiratoire
  (y học) tiếng thở
  Les bruits de la rue
  tiếng ồn ngoài đường phố
  Sans bruit
  không có tiếng động, lặng lẽ

  Phản nghĩa Silence

  Tin đồn
  Faux bruit
  tin đồn nhảm
  faire beaucoup de bruit pour rien
  việc nhỏ đồn to
  faire plus de bruit que de besogne
  nói nhiều làm ít
  faire du bruit
  có tiếng vang, được nhiều người nói tới
  faire grand bruit de
  khoe khoang về (cái gì), nói toáng (cái gì) lên
  il n'est bruit que de cela
  mọi người đều chỉ nói đến việc ấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X