• Danh từ giống cái

  Tính thích ứng, tính thích nghi
  Adaptabilité d'une espèce au milieu
  tính thích ứng của một loài với môi trường
  Adaptabilité d'un matériau à des usages variés
  tính thích ứng của một vật liệu với nhiều công dụng khác nhau
  (tâm lý học) khả năng thích nghi

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X