• Danh từ giống cái

  Sự thích nghi, sự thích ứng
  Faculté d'adaptation
  khả năng thích nghi
  Adaptation à la lumière à l'obscurité
  sự thích nghi với ánh sáng/bóng tối
  Le mimétisme est une forme de l'adaptation
  sự bắt chước là một hình thức thích nghi
  (văn học) sân khấu sự cải biên; sự phóng tác, bản phóng tác
  Les adaptations de Shakespeare par Ducis
  những tác phẩm của Shakespeare được Ducis phóng tác
  Phản nghĩa Inadaptation. Immutabilité

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X