• Tính từ

  (tỏ sự) khâm phục
  Un regard admiratif
  cái nhìn khâm phục
  Exclamation admirative
  tiếng reo khâm phục
  Phản nghĩa Méprisant

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X