• Ngoại động từ

  Làm cho dịu; làm cho mềm
  Pommade pour adoucir la peau
  thuốc mỡ làm dịu da
  Làm cho thuần hơn
  Adoucir les moeurs
  làm cho phong tục thuần hơn
  Làm (giảm) bớt
  Adoucir la douleur
  làm cho bớt đau
  Làm cho bớt cứng, khử cứng (nước)
  Đánh bóng (kim loại, pha lê...)
  Phản nghĩa Aggraver, irriter

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X