• Danh từ giống cái số nhiều

  Phong tục
  Les moeurs du temps
  phong tục của thời đại
  Moeurs anglaises
  phong tục người Anh
  Thói quen
  Les moeurs du loup
  thói quen của chó sói
  attentat aux bonnes moeurs
  sự xúc phạm thuần phong mỹ tục
  police des moeurs
  cảnh sát theo dõi gái điếm
  science des moeurs
  khoa phong hóa xã hội

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X