• Tính từ

  Đã lớn, trưởng thành
  Âge adulte
  tuổi trưởng thành
  Être adulte opposé à Être infantile
  đã trưởng thành (trái với " Còn trẻ con" )

  Danh từ

  Người lớn, người trưởng thành
  Spectacle réservé aux adultes
  buổi diễn dành cho người lớn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X