• Tính từ

  đối nhau; đối
  Les deux rives opposées
  hai bờ đối nhau
  Feuilles opposées
  (thực vật học) lá mọc đối
  Angles opposés par le sommet
  (toán học) góc đối đỉnh
  đối lập
  Intérêts opposés
  quyền lợi đối lập
  Chống lại, chống đối
  Faction opposée
  phe chống đối

  Danh từ giống đực

  Cái trái ngược, cái đối lập
  L'opposé du nord est le sud
  phía đối lập với bắc là nam
  Il est tout l'opposé de son frère
  nó hoàn toàn trái ngược với anh nó
  à l'opposé
  ở phía ngược lại
  La gare à l'opposé
  nhà ga ở phía ngược lại
  à l'opposé de
  trái với, ngược với

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X