• Danh từ giống đực

  (ngôn ngữ học) phó từ
  Adverbes de lieu de temps de quantité de manière
  phó từ chỉ nơi chốn/thời gian/số lượng/cách thức

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X