• Danh từ giống cái

  Số lượng, lượng
  Quantité de marchandises
  số lượng hàng hóa
  Adverbe de quantité
  phó từ số lượng
  Quantité d'une syllable
  (ngôn ngữ học) lượng một âm tiết, độ dài một âm tiết
  Quantité d'information
  lượng thông tin
  Quantité de mouvement
  động lượng, xung lượng
  Quantité vectorielle
  lượng vectơ
  Quantité scalaire
  lượng vô hướng
  (vật lí) đại lượng
  Quantité mesurable/quantité pondérable
  đại lượng đo được/đại lượng cân được
  Nhiều
  Quantité de gens
  nhiều người
  en grande quantité
  nhiều
  en petite quantité
  ít

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X