• Tính từ

  Cho mỗi người; thuộc riêng về
  Part afférente
  phần mỗi người
  La part afférente à cet héritier
  phần thuộc riêng về người thừa kế này
  (từ cũ, nghĩa cũ) liên quan đến
  Renseignements afférents à une affaire
  thông tin liên quan đến một vụ kiện
  Le dossier et les documents y afférents
  hồ sơ và các chứng từ liên quan đến việc ấy
  (giải phẫu) dẫn vào (đưa từ ngoại vi vào trung tâm, dẫn vào một bộ phận)
  Vaisseaux afférents
  mạch dẫn vào

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X