• Danh từ giống đực

  Y (i dài)
  (toán học) ẩn số thứ hai
  Y
  ) hình Y
  Y
  ) ( hóa học) y tri (ký hiệu)

  Phó từ

  Đây
  J'y reste
  tôi ở lại đây
  Đó
  Allez-y
  anh đến đó đi
  J'y étais il y a plusieurs années
  mấy năm trước tôi đã ở đó
  [[�a]] y est!
  xong rồi!
  il y a avoir
  avoir
  y être pour quelque chose
  có tham gia ít nhiều vào đó, có trách nhiệm ít nhiều vào đó

  Đại từ

  Đến việc ấy, đến điều ấy, đến cái ấy, đến người ấy
  Vous parlez de mon retour j'y pense toujours
  anh nói đến việc tôi trở về, tôi nghĩ đến điều ấy luôn
  Pensez-vous à elle Je n'y pense que trop
  Anh có nghĩ đến chị ấy không? Tôi nghĩ đến chị ấy nhiều lắm chứ
  Ở đấy
  J'aime ce club j'y trouve de bons amis
  tôi thích câu lạc bộ ấy, tôi thấy ở đấy nhiều bạn tốt
  Vào đấy
  Ne vous y fiez pas
  anh chớ tin vào đấy

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X