• Danh từ giống cái

  Sự trìu mến, sự quyến luyến
  Affection mutuelle
  sự trìu mến lẫn nhau
  Marques d'affection
  những biểu hiện trìu mến
  Affection filiale
  lòng hiếu thảo
  Prendre qqn en affection avoir de l'affection pour qqn
  trìu mến ai

  Phản nghĩa Aversion, désaffection, hostilité, indifférence, inimitié

  Chứng, bệnh
  Affection aigu„ chronique
  bệnh cấp tính/mãn tính

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X