• Danh từ giống đực

  Sự niêm yết
  Panneaux d'affichage
  bảng niêm yết
  Affichage interdit
  cấm dán yết thị (áp phích)
  Tableau d'affichage
  bảng ghi kết quả (ở sân vận động, nơi đua ngựa)
  (tin học) sự hiển thị
  L'affichage d'un menu
  sự hiển thị một menu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X