• Phó từ

  Ừ, được
  Répondre affirmativement
  trả lời là có, trả lời đồng ý
  (từ cũ, nghĩa cũ) khẳng định
  Parler trop affirmativement
  nói quá khẳng định
  Phản nghĩa Négativement

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X