• Danh từ giống cái

  Sự làm nặng thêm, sự tăng thêm
  Aggravation de peine
  sự tăng thêm hình phạt
  Sự nặng thêm, sự trầm trọng thêm
  Aggravation de l'état du malade
  tình trạng người bệnh nặng thêm
  Aggravation d'un conflit
  cuộc xung đột trầm trọng thêm
  Phản nghĩa Atténuation, réduction. Amélioration

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X