• Danh từ giống cái

  (toán học) đại số học
  Algèbre linéaire
  đại số tuyến tính
  Sách đại số
  (nghĩa bóng, thân mật) điều khó hiểu
  C'est de l'algèbre pour moi
  điều đó đối với tôi thật khó hiểu

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X