• Đại từ

  Tôi
  Ce livre est à moi
  sách này là của tôi
  à moi
  trong thâm tâm tôi
  de vous à moi entre vous et moi
  chỉ riêng ta với nhau
  je suis hors de moi
  tôi không tự chủ được nữa
  moi-même
  chính tôi; cả tôi
  quant à moi
  còn về phần tôi

  Danh từ giống đực ( không đổi)

  Bản ngã
  Perdre la conscience de son moi
  mất ý thức về bản ngã của mình
  Cái tôi
  Le moi est ha…ssable
  cái tôi là đáng ghét

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X