• Danh từ giống cái

  Sự cãi lộn
  Avoir une algarade avec quelqu'un
  cãi lộn với ai
  (từ cũ, nghĩa cũ) cơn thịnh nộ; sự chửi mắng om sòm

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X