• Danh từ giống cái

  (luật học, pháp lý) sự chuyển nhượng
  Aliénation de territoire
  sự chuyển nhượng lãnh thổ
  Sự ghét bỏ
  Provoquer l'aliénation des coeurs
  khiến cho mọi người ghét bỏ
  Sự bỏ, sự mất (một quyền lợi...)
  (y học) bệnh tâm thần
  (triết học) sự tha hóa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X