• Ngoại động từ

  Xếp thẳng hàng với nhau
  Aligner des soldats
  xếp binh lính thẳng hàng với nhau
  Thích nghi theo, sửa theo
  Aligner sa conduite sur celle des autres
  sửa cách cư xử theo những người khác
  Nói nối tiếp, ghi nối tiếp
  Aligner des chiffres
  ghi các con số nối tiếp nhau
  les pays non-alignés
  các nước không liên kết

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X