• Tính từ

  (thuộc) thức ăn, dùng làm thức ăn
  Ration alimentaire
  suất ăn
  Régime alimentaire
  chế độ ăn uống
  Industrie alimentaire
  kỹ nghệ thực phẩm
  (luật học, pháp lý) cấp dưỡng
  Obligation alimentaire
  nghĩa vụ cấp dưỡng
  Để kiếm sống, mưu sinh
  Une besogne alimentaire
  một công việc mưu sinh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X