• Danh từ giống cái

  Nghĩa vụ
  Obligation de citoyen
  nghĩa vụ công dân
  Sự bắt buộc
  Être dans l'obligation de faire quelque chose
  bắt buộc phải làm gì
  D'obligation
  bắt buộc
  Obligation scolaire
  giáo dục bắt buộc
  (kinh tế) trái phiếu
  (từ cũ; nghĩa cũ) ân nghĩa
  Avoir de grandes obligations à quelqu'un
  có ân nghĩa nặng đối với ai
  Phản nghĩa Dispense, grâce, liberté.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X