• Danh từ giống cái

  Sự tiếp tế thực phẩm
  L'alimentation des troupes
  sự tiếp tế thực phẩm cho bộ đội
  Sự ăn uống; cách ăn uống
  Sự buôn bán thực phẩm
  Magasin d'alimentation
  cửa hàng thực phẩm
  Sự cung cấp, sự tiếp liệu
  L'alimentation d'un moteur en combustible
  sự cung cấp chất đốt cho một động cơ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X