• Tính từ giống cái

  (toán học) không chia hết
  Deux est une partie aliquante de neuf
  số hai không chia hết số chín
  Phản nghĩa Aliquote

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X