• Tính từ giống cái

  parti
  parti

  Danh từ giống cái

  Phần, bộ phận
  Les parties du corps
  các bộ phận của cơ thể
  Chuyên môn, ngành
  Être très fort dans sa partie
  rất giỏi trong chuyên môn của mình
  Cuộc (chơi, đấu)
  Partie de chasse
  cuộc đi săn
  La partie n'est pas égale
  cuộc đấu không cân sức
  Abandonner la partie
  bỏ cuộc
  (thể dục thể thao; (đánh bài), (đánh cờ)) ván, hội; hiệp
  Bên
  Les parties en litige
  các bên tranh chấp
  (âm nhạc) bè
  ( số nhiều, (thông tục)) cơ quan sinh dục
  avoir affaire à forte partie
  gặp một đối thủ mạnh
  en partie
  một phần
  faire partie de
  ở trong số những; thuộc về
  faire partie nulle
  hòa, không được không thua
  gagner la partie
  được
  partie d'honneur
  ván quyết định, hiệp quyết định
  partie fine fin
  fin
  parties du discours discours
  discours
  parties honteuses honteux
  honteux
  parties naturelles naturel
  naturel
  parties nobles noble
  noble
  perdre la partie
  thua
  prendre à partie
  buộc tội, đổ trách nhiệm cho
  Phản nghĩa Ensemble, totalité, tout

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X