• Tính từ

  Chín
  à neuf heures
  lúc chín giờ
  (thứ) chín
  Page neuf
  trang chín
  Danh từ giống đực
  Chín
  Số chín
  Mồng chín
  (đánh bài) (đánh cờ) con chín

  Tính từ

  Mới
  Maison neuve
  nhà mới
  Sujet neuf
  đề tài mới
  Neuf dans le métier
  mới vào nghề
  Rien de neuf dans cette affaire
  chẳng có gì mới trong việc đó

  Danh từ giống đực

  Cái mới, đồ mới
  Vendre du neuf et de l'occasion
  bán đồ mới và đồ cũ
  à neuf
  (sửa lại) như mới
  de neuf
  với quần áo mới; với đồ đạc mới
  Habillé de neuf
  �� mặc quần áo mới
  Meublé de neuf
  �� mặc quần áo mới
  Phản nghĩa Ancien, usé, vieux. Banal, éculé.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X