• Ngoại động từ

  Làm nặng thêm; làm cho nặng nề
  La pluie alourdit les vêtements
  mưa thấm vào làm áo quần nặng thêm
  L'âge alourdit la marche
  tuổi tác làm cho bước đi nặng nề
  Cette tournure alourdit la phrase
  cách hành văn này khiến câu văn nặng nề
  Phản nghĩa Alléger

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X