• Danh từ giống cái

  Tòa đại sứ, đại sứ quán, sứ quán
  L'ambassade et le consulat de France à Moscou
  đại sứ quán và lãnh sự quán Pháp tại Matxcơva
  Chức đại sứ
  Nhiệm vụ được ủy thác
  Ils sont allés en ambassade chez le directeur
  họ được ủy thác đi gặp giám đốc (để thương lượng việc gì)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X