• Giới từ

  Ở nơi nào, thời nào, người nào, (tác phẩm của ai)
  Chez moi
  ở nhà tôi
  Chez son oncle
  ở nhà chú nó
  Chez les Francais
  ở người Pháp
  Chez les Anciens
  ở các nhà văn cổ
  C'est chez lui une habitude
  ở hắn ta đó là một thói quen
  Chez Racine
  ở tác phẩm của Raxin
  de chez
  từ ở nhà
  Je viens de chez mon ami
  �� tôi từ ở nhà bạn tôi tới
  par chez
  qua nhà
  il passera par chez vous
  anh sẽ đi qua nhà anh

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X