• Ngoại động từ

  Phân biệt
  Distinguer le vrai du faux
  phân biệt thực giả
  Nhận thấy, nhận rõ
  Distinguer une lumière à [[lhorizon]]
  nhận thấy được một ánh sáng ở chân trời
  Chú ý đặc biệt, coi trọng, quý mến
  Distinguer [[quelquun]]
  quý mến ai

  Nội động từ

  Phân biệt, lựa chọn
  Elle sait distinguer
  cô ta biết phân biệt, cô ta biết lựa chọn

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X