• Danh từ giống cái

  Sự rộng rãi; tầm rộng, tầm
  Ampleur de la voix
  tầm âm
  Ampleur de connaissances
  sự hiểu biết rộng rãi
  Sự phong phú, sự sâu rộng
  Ampleur du style
  sự sâu rộng của lời văn
  Sự phát triển rộng; tầm quan trọng
  L'ampleur croissante de la circulation
  sự phát triển ngày càng rộng của luồng giao thông qua lại
  Phản nghĩa Etroitesse, petitesse

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X