• Danh từ giống cái

  (hàng hải) neo, mỏ neo
  Jeter l'ancre
  thả neo
  Lever l'ancre
  nhổ neo
  (kỹ thuật) cái neo, thanh néo
  Con ngựa (ở đồng hồ)
  Đồng âm Encre
  ancre de salut ancre de miséricorde
  phương kế cuối cùng, hạ sách

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X