• Danh từ giống đực

  Sự thoát nạn
  Chercher son salut dans la fuite
  chạy trốn để tìm cách thoát nạn
  (tôn giáo) sự giải thoát
  Le salut de [[lâme]]
  sự giải thoát linh hồn
  Vị cứu tinh
  Il fut le salut du pays
  ông ấy là vị cứu tinh của đất nước
  Salut national
  sự cứu quốc
  Sự chào; cái chào
  Un salut profond
  cái chào cúi rạp
  Salut au drapeau
  sự chào cờ
  ancre de salut
  khả năng cuối cùng
  Armée de Salut
  Đội quân Cứu thế

  Thán từ

  Chào
  Salut les camarades!
  chào các đồng chí!
  (thân mật) xin vái thôi!
  Phản nghĩa Damnation, perdition.

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X