• Tính từ

  Xem ange I
  Douceur angélique
  tính hiền như bụt
  Patience angélique
  lòng kiên nhẫn rất mực
  Sourire angélique
  nụ cười đôn hậu

  Danh từ giống cái

  (thực vật học) cây bạch chỉ

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X