• Ngoại động từ

  Hủy bỏ, hủy
  Annuler un contrat
  hủy một hợp đồng
  Le vol pour Madrid a été annulé
  chuyến bay đến Madrid đã bị hủy bỏ
  J'ai d‰ annuler mes engagements
  tôi đã phải hủy bỏ lời cam kết của mình
  Phản nghĩa Confirmer, ratifier, valider

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X