• Tính từ

  Cổ, cổ đại
  Vase antique
  lọ cổ
  Civilisations antiques
  các nền văn minh cổ đại
  Cổ sơ
  Simplicité antique
  sự giản dị cổ sơ
  (theo) kiểu cổ
  Habit antique
  áo kiểu cổ

  Phản nghĩa Moderne

  À l'antique theo kiểu cổ, theo mốt cổ
  Vêtu à l'antique
  �� ăn mặc theo kiểu cổ

  Danh từ giống đực

  Mỹ nghệ phẩm cổ
  Collection d'antiques
  bộ sưu tập đồ cổ
  Nghệ thuật cổ
  Imiter l'antique
  bắt chước nghệ thuật cổ
  Danh từ giống cái
  (từ cũ, nghĩa cũ) bức chạm cổ, tượng cổ

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X