• Danh từ giống đực

  Bình, lọ, chậu
  Vase de porcelaine
  bình sứ
  Vase d'accumulateur
  bình ắcquy
  Vase clarificateur
  bình làm trong, bình để lắng
  Vase d'extraction
  bình chiết
  (kiến trúc) vành loe (đầu cột...)
  (nông nghiệp) tràng (của một số hoa)
  (nông nghiệp) hình lọ (cây ăn quả xén tỉa)
  en vase clos clos
  clos
  vase de nuit
  chậu đái đêm, bô
  vases communicants
  bình thông nhau
  vases sacrés
  (tôn giáo) bình bánh thánh

  Danh từ giống cái

  Bùn
  Odeur de vase
  mùi bùn
  Vase à diatomées
  bùn tảo vỏ
  Vase globigérine
  bùn trùng cầu chùm
  Vase à ptéropodes
  bùn động vật chân cánh
  Vase à radiolaires
  bùn trùng tia
  Vase à spicules
  bùn động vật thể kim

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X