• Danh từ giống cái

  Tính chất cổ, tính chất cổ đại
  Thời kỳ xa xưa
  (l'Antiquité) thời cổ đại
  L'Antiquité et le Moyen Âge
  thời cổ đại và thời trung cổ
  (số nhiều) đồ cổ, cổ vật
  Marchand d'antiquités
  người bán đồ cổ
  Les antiquités de Rome
  cổ vật thành La Mã

  Phản nghĩa

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X