• Tính từ

  Giữa
  Oreille moyenne
  (giải phẫu) tai giữa
  Trung bình, trung, vừa
  Taille moyenne
  vóc người trung bình
  Résultats moyens
  kết quả trung bình
  Température moyenne
  nhiệt độ trung bình
  Moyenne noblesse
  quý tộc vừa, trung quý tộc
  Ondes moyennes
  sóng trung
  [[Dâge]] moyen
  ở tuổi trung niên
  Phản nghĩa Extrême, excessif. Enorme, immense, minuscule. Exceptionnel, génial

  Danh từ giống đực

  Phương tiện, cách
  Moyens de transport
  phương tiện vận chuyển
  Il y a plusieurs moyens de
  có nhiều cách để...
  Tư liệu
  Moyens de production
  tư liệu sản xuất
  Moyens de consommation
  tư liệu tiêu dùng
  ( số nhiều) năng khiếu
  Elève qui manque de moyens
  học sinh thiếu năng khiếu
  ( số nhiều) khả năng tài chính
  Vivre selon ses moyens
  sống tùy theo khả năng tài chính của mình
  (luật học, pháp lý) lý lẽ, lý do
  Moyens de défense
  lý lẽ bào chữa
  au moyen de par le moyen de
  nhờ có bằng cách
  employer les moyens du bord
  có gì dùng nấy
  pas moyen!
  chịu thôi! chẳng có cách gì!

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X