• Danh từ giống đực

  (tôn giáo) tông đồ
  Người truyền bá, người tuyên truyền
  Un apôtre du socialisme
  người tuyên truyền chủ nghĩa xã hội
  faire le bon apôtre
  giả đạo đức (để lừa bịp)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X