• Ngoại động từ

  Nhìn thấy
  On l'a [[aper�u]] qui traversait la rue
  người ta đã thấy hắn băng qua đường
  Nhận thấy, nhận ra
  se garder de laisser apercevoir sa méfiance Stendh
  tránh để lộ nỗi hoài nghi của mình
  Ils se sont [[aper�us]] dans la rue
  họ đã nhận ra nhau ngoài phố
  Phản nghĩa Perdre ( de vue)

  tác giả


  Tìm thêm với Google.com :

  NHÀ TÀI TRỢ
Mời bạn chọn bộ gõ Anh Việt
Bạn còn lại 350 ký tự.
X